อุปสมบทหมู่

ท่านสมศักดิ์ วิวัฒน์ธนาฒย์ และ ครอบครัว ร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ เพือเฉลิมพระเกียรติ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย์เดชฯ เมื่อ วันที่ 5 ธันวามคม 2557 ณ วัดบึงพระ
Visitors: 18,323