ลงเรือพระนเรศ ล่องน้ำน่าน

เจมส์ จิรายุ ขับเรือ และ ถ่ายหนัง เป็นลูกชายเจ้าของเรือนะ

เรือพระนเรศชมน่าน  จ.พิษณุโลก คนขับเรือในอดีต เป็น เจมส์ จิรายุ นะจะบอกให้...ในหนังเรื่อง First Love

ล่องเรือ พระนเรศ ชมลำน้ำน่าน สองฝั่ง ที่มีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนาน ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ....

 

ล่องเรือ ชมจันทร์ วันลอยกระทง (กลุ่มสภาอุตสาหกรรม จ.พิษณุโลก)

ล่องเรือ พระนเรศ สังสรรค์เพื่อนร่วมธุรกิจ ของคุณยศวัฒน์ @Tree

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 17,428